Efter 1800

Sender

NN

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hvad Tankens Kraft har først udfundet,
Hvad siden rastløs Flid udgrundet
Hvad opført er af travle Hænder
Dog først den skjønne Kunst fuldender
Dens Blik igjennem Mulmet trænger
Og Formens haarde Skal den sprænger
Den skuer Aanden i det Hele
Og Livets Marmor selv besjæler.

Archival Reference

m35 III, nr. 5

Last updated 10.05.2011