The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 181 of 10318
Sender Date Recipient
NN Antagelig efter 1800 [+]

Dating based on

Brevfragmentet er udateret.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Amo …

...lig Rejse, og
... tilbage til Rom
... inderlig vel Glæ-
... kom snat tilbage!
...lig vel glæde
Ders Ven

Archival Reference
m35 I, nr. 17
Last updated 10.05.2011 Print