No. 180 of 10318
Sender Date Recipient
NN Antagelig efter 1800 [+]

Dating based on

Brevfragmentet er udateret.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

...danig P. M.

...lelse af Glæde og Erkj…
...re mig umuligt at for…
... modtaget Den høye D…
... Mart sidstl: som [un]...
...get Hs Kongelig…
...mig en Grat…

General Comment

Der er tale om et brevfragment fra en ukendt afsender.

Archival Reference
m35 I, nr. 14
Last updated 22.10.2013 Print