Antagelig efter 1800

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

NN

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevfragmentet er udateret.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Land da det hv[æ]...
elle meget sver volum jeg har sendt
fire saadanne Fagder over Land til
Rusland og som [er] vel [ankomnde]
man har bedt mig at
sende det øvrige paa samme maade
saa jeg der af sl[u]tter det ikke kan
komme saa h[ui]dt i Presen.

Archival Reference

m35 I, nr. 19

Last updated 10.05.2011