No. 182 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

Antagelig efter 1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevfragmentet er udateret.

NN [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Land da det hv[æ]...
elle meget sver volum jeg har sendt
fire saadanne Fagder over Land til
Rusland og som [er] vel [ankomnde]
man har bedt mig at
sende det øvrige paa samme maade
saa jeg der af sl[u]tter det ikke kan
komme saa h[ui]dt i Presen.

Arkivplacering
m35 I, nr. 19
Sidst opdateret 10.05.2011 Print