Antagelig efter 1800

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

NN

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevfragmentet er udateret.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Land da det hv[æ]...
elle meget sver volum jeg har sendt
fire saadanne Fagder over Land til
Rusland og som [er] vel [ankomnde]
man har bedt mig at
sende det øvrige paa samme maade
saa jeg der af sl[u]tter det ikke kan
komme saa h[ui]dt i Presen.

Arkivplacering

m35 I, nr. 19

Sidst opdateret 10.05.2011