The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2530 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

1.4.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Hermann Ernst Freund and Pietro Tenerani will soon begin modelling two small figures probably for Christian Frederik’s table decoration. C.A. Jensen has completed the copy of The Cumaean Sibyl, and he is now working on the copy of Madonna di Foligno.

[...] Freund og Thenerani har lovet at de snarest hver især vilde begynde paa at modellere de tvende smaae Figurer som Deres Højhed har forlangt.
Jensen har fuldendt sin Sibylla, det er efter min Mening noget af det bedste ieg har seet af ham; han er og avanceret betydelig med Madonna della Foligno [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,58
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Table Decoration · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works
Persons
Hermann Ernst Freund · C.A. Jensen · Pietro Tenerani
Last updated 10.06.2016 Print