The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2529 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

1.4.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Koch lykønsker C.F. Hansen med, at Thorvaldsen skal udsmykke Vor Frue Kirke i København.

[...] Med Thorvaldsens Project til Frue Kirke hvilket ieg fatter og glæder mig over, ønsker ieg Kirkens Bygmester til Lykke. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,36
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
C.F. Hansen
Last updated 01.02.2016 Print