1.4.1820

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Abstract

Koch congratulates C.F. Hansen because Thorvaldsen is to decorate the Church of Our Lady in Copenhagen.

Document

[...] Med Thorvaldsens ProjectI til Frue KirkeII hvilket ieg fatter og glæder mig over, ønsker ieg Kirkens BygmesterIII til Lykke. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,36

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen havde fået til opgave at fremstille blandt andet Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

  2. Vor Frue Kirke, København.

  3. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

Last updated 01.02.2016