Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2529 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

1.4.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Koch lykønsker C.F. Hansen med, at Thorvaldsen skal udsmykke Vor Frue Kirke i København.

[...] Med Thorvaldsens Project til Frue Kirke hvilket ieg fatter og glæder mig over, ønsker ieg Kirkens Bygmester til Lykke. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,36
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
C.F. Hansen
Sidst opdateret 01.02.2016 Print