1.4.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Koch lykønsker C.F. Hansen med, at Thorvaldsen skal udsmykke Vor Frue Kirke i København.

Dokument

[...] Med Thorvaldsens ProjectI til Frue KirkeII hvilket ieg fatter og glæder mig over, ønsker ieg Kirkens BygmesterIII til Lykke. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,36

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen havde fået til opgave at fremstille blandt andet Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

  2. Vor Frue Kirke, København.

  3. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

Sidst opdateret 01.02.2016