The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2323 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

31.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Thorvaldsen travels to Denmark with J.L. Lund and Conrad Rantzau.

[...] Vor Thorvaldsen og Professor Lund ere i Selskab med Grev Rantzouv til Breitenbourg afreiste den 14 d. M. Sidste gaar kun med til Florentz første vil nok idetmindste bruge maaskee 3 Maaneder til Henreisen [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,24
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
J.L. Lund · Conrad Rantzau · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.07.2013 Print