31.7.1819

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Abstract

Thorvaldsen travels to Denmark with J.L. Lund and Conrad Rantzau.

Document

[...] Vor Thorvaldsen og Professor LundI ere i Selskab med Grev Rantzouv til BreitenbourgII afreiste den 14 d. M.III Sidste gaar kun med til Florentz første vil nok idetmindste bruge IV maaskee 3 Maaneder til Henreisen [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,24

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Den danske greve Conrad Rantzau.

  3. Thorvaldsen påbegyndte 14.7.1819 sin hjemrejse til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

  4. Thorvaldsen og Lund ankom til København 3.10.1819 og brugte derfor ganske rigtigt ca. 2½ måned på rejsen.

Last updated 05.07.2013