Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2323 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

31.7.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen er rejst til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

[...] Vor Thorvaldsen og Professor Lund ere i Selskab med Grev Rantzouv til Breitenbourg afreiste den 14 d. M. Sidste gaar kun med til Florentz første vil nok idetmindste bruge maaskee 3 Maaneder til Henreisen [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,24
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Personer
J.L. Lund · Conrad Rantzau · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.07.2013 Print