31.7.1819

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Thorvaldsen er rejst til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

Dokument

[...] Vor Thorvaldsen og Professor LundI ere i Selskab med Grev Rantzouv til BreitenbourgII afreiste den 14 d. M.III Sidste gaar kun med til Florentz første vil nok idetmindste bruge IV maaskee 3 Maaneder til Henreisen [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,24

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

  2. Den danske greve Conrad Rantzau.

  3. Thorvaldsen påbegyndte 14.7.1819 sin hjemrejse til Danmark sammen med J.L. Lund og Conrad Rantzau.

  4. Thorvaldsen og Lund ankom til København 3.10.1819 og brugte derfor ganske rigtigt ca. 2½ måned på rejsen.

Sidst opdateret 05.07.2013