The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2466 of 10246
Sender Date Recipient
NN 1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsen

1820

Vort Fødeland, den hulde Moder.
Opelsket har en værdig Søn,
Og denne vores Ven og Broder.
Han bringer os en Laurbær skjøn,
Han tager Livet i sin Haand
Og skaber Mennesket med Aand.

Os lærer Konstens Sands at hylde
Den sande Gud og Dyderne:
Hvo kjender Dyden i sin Fylde
Naar at vi ei dens Skjøndhed ser.
Ved Konsten bydes os den Krands
Som hædrer Dyd ved Lysets Glands

General Comment

Dette digt er skrevet på samme ark og i samme hånd som et dateret 7.6.1829.

Archival Reference
m32, nr. 47a
Last updated 07.01.2013 Print