1820

Sender

NN

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Thorvaldsen

1820

Vort Fødeland, den hulde Moder.
Opelsket har en værdig Søn,
Og denne vores Ven og Broder.
Han bringer os en Laurbær skjøn,
Han tager Livet i sin Haand
Og skaber Mennesket med Aand.

Os lærer Konstens Sands at hylde
Den sande Gud og Dyderne:
Hvo kjender Dyden i sin Fylde
Naar at vi ei dens Skjøndhed ser.
Ved Konsten bydes os den Krands
Som hædrer Dyd ved Lysets Glands

General Comment

Dette digt er skrevet på samme ark og i samme hånd som et dateret 7.6.1829.

Archival Reference

m32, nr. 47a

Last updated 07.01.2013