Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2466 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen

1820

Vort Fødeland, den hulde Moder.
Opelsket har en værdig Søn,
Og denne vores Ven og Broder.
Han bringer os en Laurbær skjøn,
Han tager Livet i sin Haand
Og skaber Mennesket med Aand.

Os lærer Konstens Sands at hylde
Den sande Gud og Dyderne:
Hvo kjender Dyden i sin Fylde
Naar at vi ei dens Skjøndhed ser.
Ved Konsten bydes os den Krands
Som hædrer Dyd ved Lysets Glands

Generel kommentar

Dette digt er skrevet på samme ark og i samme hånd som et dateret 7.6.1829.

Arkivplacering
m32, nr. 47a
Sidst opdateret 07.01.2013 Print