The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 92 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Malta

Januar 1797 [+]

Dating based on

Dag og måned fremgår af dagbogsfragmenterne, og året er 1797, da der er tale om kladder til Thorvaldsens dagbogsindførsler fra 16.-18.1.1797.
Det første fragment er ganske vist dateret 18. december, hvilket er 1796, men da dette fragment er Thorvaldsens afskrift af skibspræsten Peder Pavels’ dagbog, gælder 18.12.1796 ikke som en datering af disse fragmenter. Det er mere sandsynligt, at Thorvaldsen har foretaget afskriften i januar 1797 som en indledende øvelse til sin egen dagbog, som han just skulle til at påbegynde. Da Pavels og Thorvaldsen tog afsked med hinanden 17.1.1797, stammer det første fragment fra før denne dag.
Kladden til Thorvaldsens egen dagbog synes dateret 23.1.1797, så det er derfor sandsynligt, at Thorvaldsen gik igang med disse dagbogsfragmenter tidligst denne dag.
Alt i alt må fragmenterne på arket altså stamme fra januar 1797.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Malta

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Copy of Peder Pavels’ diary and drafts of Thorvaldsen’s diary from Malta 1796-97.

See Original [Translation]
18
Søndag
December
En saa deylig Morgenstund man kunde tenke sig bebudede os i dag Renhed og Frihed – det er ikke fuldt saa kolt som en smuk efteraaars Morgen i Høstens Tid hos os – den samme Chevalier, som første gang vi kom til Malta forkyndt[e] os vor 40 Dages Quarantain kom i dag Kl 8 med en af sine Colleger ombord. Han var der neppe før en[d] syv Baade med Musigkanter af alle Slags leyrede sig paa Vandet under Kahytten og gav os vendelig af de skiønneste sager de kunde frembringe. Skiønt var det vel ikke, dog heller ey saa slet[.] men denne deylige Morgenstund dette nye, det Tilsyneladende Had og Fryet hos Maltheserne forandret til Venskab og fortrolighed, men fremfor alt det gamle Ideade om italiensk Musik i baade paa Vandet her paa nogen Maade realiseret giort[e] det til den Liflig[st]e Musik i mine Øren skiø[n]t det meste var Serenadespil som vel her just ikke blev anvendt paa rette Sted og Tid – Capt: Blom og lieut[:] Grove blev siden alle ombor[d] da Chefen med de øvrige oft: gik i første ombord paa det Malthesiske Orlogskib derfra i land og giorde Visit hos Ordenens hoved Gran Mastro spiste hos Consulen. Vores Masalianske Coffardi Kapitain har i dag forladt os for at blive i land og derfra gaa hiem til sit Frankrig – der blev nu varpet op mellem adsklilige Skibe til Pladsen hvor vi skulde ligge og kiølhales


[på arkets anden side:]

Den 23
Januarius
Den 16 Januarius om aftenen Kl 5 tog ieg fer frigatten som gek til helt[?] [xxx] Tripoli, og det smertede mig at side i baaden og see frigaten gaa fra mig ieg havde unt ved at skiule min g[r]aad for vis Conselen som sad med vaares gamle[?] Pilot og en anden som ieg ikke kiende.
Ieg kom da i land og Piloten viste mig hen til min kapiteins Hus som kom strax iem og trøste mig og sagte no fors[.] ieg spiste hos ham om aften en fleske kage og han viste mig [xxxx] paa vor ieg skulde ligge som var megeet[?] got[.] ieg lagte mig med et tung sind[?] og sov [xxx gex] om morgenen kom kabithein[en,] ieg satte[?] op og ønskede mig en god Morgen.
Hector [pxx] favnede mig og [kexste?] mig[.]
Siden gik jeg med Capi til Speronare for at tage noget Rent paa og gek derfra til den danske brik for at tale med Capi[?] [om?] han ikke var ombord. ieg gek derfra[?]
[papiret mangler] [p]aa Veien var Hetor lysti og
[papiret mangler] geder og [xxxx] og Rev en
[papiret mangler] havde et barn paa armene
[papiret mangler] [b]lev meget bange for barnet[?]
[papiret mangler] [xx]t sig men det gik got
[papiret mangler] en Dreng over ende og
[papiret mangler] [xxx xxx nu?] er ieg
[papiret mangler] [xxx] annujere[?] mig meget[?]
[papiret mangler] saa lenge som mulig
[papiret mangler] dagen saa kort som
[papiret mangler] [g]ik ud til Speronare og der
[mellem linjerne:] Speronar
[papiret mangler] gav sig[?] kabiten var i[?]
[papiret mangler] [xx]gen hag kabete[in?] vor i[?]
[papiret mangler] [xx]n for talte mig at det
[papiret mangler] [xx]n en Dansk brik i gaard
[papiret mangler] [o]m ieg vilde følge med
[papiret mangler] med kabethenen ieg fulde
[papiret mangler] en [kexxae?] til borgen[?]


[ved siden af ovenstående passage:]
traf vi ham ikke ombord men Folkene[?]
sagte han var tagget i land vor vi ogsaa traf [ham]
paa tolbuden tillige med den forløbende
Tysker[.] Cabitenen saa ud til en Fleg[?] mand[.]
baa[de?] kabetenen og tyskeren og Jeg gek sammen til
et kaffe hus og dark sogkelade og siden
derfra til billar hvor ieg gik fra dem
og gek til fransuar, og derfra gik ieg hiem
og spiste til midag[.] efteredag blever ieg hiem[me]
for det ser ud til god ver og ieg maaske
kunde komme væk
anden Juledag var Pavels Smet Hansen
Forvalderen og ieg ude paa
en Generalle[?] og saa Caderdal kerken
og Palle støte og disse[?] Underværker[?] [papiret mangler]

General Comment

These are three drafts of entries in Thorvaldsen’s diary around the new year 1796-97during his stay on Malta, where he arrived on board the Danish frigate Thetis.


The first fragment is an exact copy of the ship’s chaplain, Peder Pavels’ diary for 18.12.1796, (cf. the printed version p. 42). Thorvaldsen was dyslexic and, probably because of that, not particularly inclined to commit his thoughts to writing, cf. Thorvaldsen’s Spoken and Written Language. However, he has obviously felt the need – or been asked – to write his own diary, so it must be assumed that the sculptor wanted to practise how to write a diary and therefore asked his friend and travelling companion to lend him his diary for that purpose.

The next two pieces of text are drafts of Thorvaldsen’s own
diary, i.e. the entries for the period 16.-18.1.1797 (actually 17.-19.1.1797).
There are several linguistic differences between these drafts and the finished diary, but the contents are the same. Further comments on the contents of the two drafts are to be found in the finished diary.

The last four lines have nothing to do with events of 17.-19.1.1797 but describe an excursion which Thorvaldsen, Pavels, and three members of the Thesis’ crew made on 26.12.1796 to some of the sights of Malta, among others the old capital of Mdina. This excursion is described by Pavels in his diary (cf. the printed version, op. cit., p. 50-55).

The fragments of the diary are very difficult to read, particularly because Thorvaldsen’s spelling, due to his dyslexia, was rather creative.

On the sheet there are also two pencil sketches of paintings that Thorvaldsen saw on Malta: One of the group of figures in Caravaggio’s famous The Beheading of Saint John the Baptist and the other of Penitent Magdalene, after Correggio, both still today in St. John’s Co-Cathedral, Valletta, cf. Sørensen & Schirò (eds.), op. cit., p. 91-93.

A large piece has been torn off the sheet resulting in a loss of text.

Archival Reference
m30 I, nr. 5-8
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Første del gengivet hos Thiele I, p. 72; de sidste fire linjer, gengivet Thiele I, p. 74.
Other references

  • Peder Pavels: Reisejournal 1796-1797, Ms.8º 709, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo (kopi på Thorvaldsens Museum); delvis publiceret på engelsk i ‘The Malta Diary of Peder Pavels’, in: Sven Sørensen and Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996, p. 31-74.
  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.

Subjects
Accounts of Journeys · Journey to Italy, 1796-1797 · Drawings, Christian Mythology · Thetis · Thorvaldsen's Diary 1797 · Thorvaldsen's Dogs · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Unwillingness to Write
Persons
Claus Hvidtfeldt Blom · Lorens Henrich Fisker · Laurits Jensen Grove · Christian Georg Hansen · Hector · Peder Pavels · G.F. Rørbye · H.A. Schmidt
Last updated 27.08.2017 Print