The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Hector

Hector var Thorvaldsens hund.
Han nævner i sin dagbog fra 1797, at han på rejsen fra Malta og i al fald til Napoli fulgtes med hunden Hector. Racen er ukendt, men Thorvaldsen beskriver, hvordan Hector vælter en pige med et barn, da den tumler rundt på havnen i Valletta, og senere en dreng, så hunden må nok have været af en vis størrelse (dogge?). Thorvaldsen skriver også, at ombord på båden mod Napoli, mente hans medpassagerer, at “ieg skal betale for min hund som knap kan faae saa meget plas hand kan ligge paa”. Dette – og navnet – tyder også på en ret stor hund.
Hectors videre skæbne efter Napoli er ukendt.

Iflg. Dyveke Helsted: ‘The young Thorvaldsen’, in: Sørensen & Schirò, op. cit., p. 25 havde Thorvaldsen hunden med fra København ombord på fregatten Thetis. Men hvad dette bygger på, fremgår ikke. Det er nok mere sandsynligt, at han skaffede sig hunden undervejs, da han efterlod en anden hund, Primong, i København i Gotskalk Thorvaldsens varetægt.
Hector omtales første gang 29.12.1796 af Thetis’ kaptajn Fisker, men ikke i kaptajnens tidligere breve, så Thorvaldsen har antagelig anskaffet hunden, efter at han gik i land på Malta 18.12.1796. Eftersom han på Malta skulle tage afsked med sine danske rejsekammerater på Thetis, kan Thorvaldsen meget vel have fået lyst til en hund som ledsager på den sidste del af rejsen mod Rom, som han skulle tilbagelægge alene.

References

  • Thiele I, p. 75, 77, 78, 82, 84 og 91.
  • Thorvaldsens dagbog 1797.
  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit. Based on the unpublished diary of Peder Pavels, Malta 1996.

Last updated 07.01.2013

Hector

Omkring 1797 ? Hund
Mentioned in2 Doc.