No. 9195 of 10318
Sender Date Recipient
H.G. Dancker [+]

Sender’s Location

Altona

17.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Altona

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Hotel bill for Thorvaldsen’s stay in Altona.

See Original
[afbildning af hotellet]
Litographie von G.F. Wurzbach in Altona
No 3/8         Fol.
Hr Hoch- und Wohlgeboren
Herr Conferenzrath
Thorwaldsen
an H. G. Dancker
Zum Holsteinischen Hause
in
ALTONA
1842
October
17

 
 
 
18
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
22
 
 
2 Mittagessen
2 Tasse Cafe
2 Wachslichte µ 8/ 2 Talg 6/
bezahlte Droschke
Logis 3 Zimmer
2 Cafe Butter & Brod
Korb Heizung
Logis
2 Cafe Butter & Brod
Bouillon Butterbrod
1 Mittagessen µ 8/ Cafe 2/
Logis
an Schuhmacher bezahlt
2 Droschken µ 8/ 8/
2 Cafe Butter & Brod
2 Talglichte
Logis
2 Cafe Butter & Brod 32 91
1 Mittag µ 2/ Cafe µ 21
Logis
2 Cafe Butter & Brod
 
4 µ 20 f
13 µ 4
µ 53
Auslagen
 
3

1
2
4
1
1
4
1

1
4

3
1

4
1
1
4
1
µ 40
µ 43
 
zuruck [sic] 9
µ 53
 
 

4
14
6

8


8
7
10

4

8
6

8
10

8
1
5
 
11
Drikkepenge 1 Napoleon d’or Bezahlt
H. Dancker


[verso:]
Endeel af Regningerne for Conf. / Thorvaldsen og mig.

140 Franch

General Comment

Dette er en hotelregning fra Zum Holsteinischen Hause, der dokumenterer, at Thorvaldsen opholdt sig dér 17.10. – 22.10.1842.
Han var på vej fra Rom til Danmark og rejste i selskab med Frederikke Wallick. Hun beskrev deres rejse udførligt i sin rapport af oktober 1842 til Just Mathias Thiele.
Læs mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842


Visse dele af regningen er fortrykt – de er her markeret med gråt – se i øvrigt faksimilen af regningen ved at klikke på Se original f.o.t.v.

Archival Reference
m30 I, nr. 44
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Journey to Denmark, October 1842
Persons
Frederikke Wallick
Last updated 18.01.2016 Print