The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1219 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

30.1.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! De kiender mig noksom for at viide hvor kiert det maae være mig at see Dem hædret med et nyt Tegn paa Kongens Naade, det De ved Deres Fortienester af Skolen saa vel har fortient men jeg kunde ikke nægte mig selv den Fornøjelse at bevidne Dem min Deeltagelse med disse Linier.


Kiøbenhavn d 30 Jan 1813
Velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 13
Last updated 11.01.2013 Print