30.1.1813

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Hr Etatsraad Hansen! De kiender mig noksom for at viide hvor kiert det maae være mig at see Dem hædret med et nyt Tegn paa Kongens Naade, det De ved Deres Fortienester af Skolen saa vel har fortient men jeg kunde ikke nægte mig selv den Fornøjelse at bevidne Dem min Deeltagelse med disse Linier.


Kiøbenhavn d 30 Jan 1813
Velvilligst
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 13

Last updated 11.01.2013