Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1219 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.1.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! De kiender mig noksom for at viide hvor kiert det maae være mig at see Dem hædret med et nyt Tegn paa Kongens Naade, det De ved Deres Fortienester af Skolen saa vel har fortient men jeg kunde ikke nægte mig selv den Fornøjelse at bevidne Dem min Deeltagelse med disse Linier.


Kiøbenhavn d 30 Jan 1813
Velvilligst
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 13
Sidst opdateret 11.01.2013 Print