The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1218 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

26.1.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Directeur Hr Etatsraad Hansen

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Curatoren for det Kejserlige Østrigske Academie for de bildende Kunster Grev Clemens Wengel v. Metternich Winnerburg-Ochsnerhausen har oversendt mig vedlagte Statuterne og Reglementerne for bemeldte Academie, gelejdet af vedliggende forbindtlige Skrivelse. – Jeg bringer samme til Deres Kundskab for at De kunde foranledige at vores Academie giengielde een Høflighed med den anden og saaledes kunde Forbindelsen med hiint Kunstsamfund grundes


Kiøbhvn d. 26 Jan 1813
Forbindtligst
Christian Frederik

Medfølgende Brev fra Thorvaldsen til deres Efterretning.
Jeg kommer i Aften i Academiet kl. 5½

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 12
Last updated 11.01.2013 Print