The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1101 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Ca. 1812 [+]

Dating based on

Anbefalingsskrivelsen må være forfattet kort før parrets forlovelse omkring 1812, jf. Rostrup, op. cit.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen lægger et godt ord ind for Laura Zoëgas forlovelse med Jean-Auguste-Dominique Ingres overfor værge Herman Schubart og plejefar Carlo Labruzzi.

See Original [Translation]

Deres Exellen vil see af medfølgende Brev at Mons. Enger forlanger Sig Laura Zoega til Egteflæ[.]
Desse tor har en tiid lang giorde Amor med hedanden paa en honet mode saa vit ieg ved og der ved forvoldt endel udaarden i Siga Budes Huus, og medt de i denne store uaardern har Mr Enger erklæret at have gode af Hensigter med Sig Zoega, hverken jeg sagete have om det er kun for at give det en Colør eller ikke ved jeg ja ej.
I mellertiid kunde dette Marejas gaa for seg saa var det en stor Lykke for hende da det er en god person og en af de dueligst franske Historemallere, men jeg Bange for at de to aar vel vere forlenge og dersom det ved en understøtselse kunde forkordes
Deres [Excellence] er saa gud og svare Ham og tellege ber Sig Labrutze som er en Mand der ansporen tager seg af denne sag, da jeg ikke duer dertil
jeg har mede udsegenle glæde erfaret ved Hr Dr. Schonberg at Deres Nadege Frue befender seg beder og [beder] underda[ni]gst [at] min helsen aflagt fra

Deres

General Comment

Laura Zoëga og Jean-Auguste-Dominique Ingres blev forlovede omkring 1812, men forlovelsen snart efter ophævet. Giftermålet vakte tilsyneladende modstand fra Ingres’ forældre, hvilket fremgår af det afskedsbrev, som Ingres sendte til Laura Zoëga (trykt i Rostrup, op. cit.). I 1813 blev Ingres i stedet gift med Madeleine Chapelle (1782-1849), jf. Rostrup, op. cit.

Archival Reference
m28, nr. 107
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Dyveke Helsted og Lisbet Balslev Jørgensen: Ingres i Rom, tegninger fra Musée Ingres i Montauban, Thorvaldsens Museum 1967, p. 28 (gengivet i en noget afvigende afskrift).
  • Haavard Rostrup: ‘Ingres et la fille de Zoëga’, in: Gazette des Beaux-Arts, Février 1969, p. 120-121 (delvist gengivet i fransk oversættelse).

Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Casa Buti · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Persons
Anna Maria Buti · Jean-Auguste-Dominique Ingres · Carlo Labruzzi · Jacqueline Schubart · Albrecht Schønberg · Laura Zoëga
Last updated 12.11.2015 Print