Back to S

Albrecht Schønberg

Denne biografi er under udarbejdelse.

Albrecht Schønberg opholdt sig fra 1811 i en længere årrække i Napoli. På Rasmus Emil Bruuns foranledning vejledte han herfra Thorvaldsen under billedhuggerens sygdomsperiode i efteråret 1817.

References

  • Thiele II, p. 353-356.

Last updated 16.11.2009

Albrecht Schønberg

Jørgen Johan Albrecht von Schønberg 1782-1841 Danish Læge
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in5 Doc.