No. 1103 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Ca. 1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Anbefalingsskrivelsen må være forfattet kort før parrets forlovelse omkring 1812, jf. Rostrup, op. cit.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen lægger et godt ord ind for Laura Zoëgas forlovelse med Jean-Auguste-Dominique Ingres overfor værge Herman Schubart og plejefar Carlo Labruzzi.

Se original [Translation]

Deres Exellen vil see af medfølgende Brev at Mons. Enger forlanger Sig Laura Zoega til Egteflæ[.]
Desse tor har en tiid lang giorde Amor med hedanden paa en honet mode saa vit ieg ved og der ved forvoldt endel udaarden i Siga Budes Huus, og medt de i denne store uaardern har Mr Enger erklæret at have gode af Hensigter med Sig Zoega, hverken jeg sagete have om det er kun for at give det en Colør eller ikke ved jeg ja ej.
I mellertiid kunde dette Marejas gaa for seg saa var det en stor Lykke for hende da det er en god person og en af de dueligst franske Historemallere, men jeg Bange for at de to aar vel vere forlenge og dersom det ved en understøtselse kunde forkordes
Deres [Excellence] er saa gud og svare Ham og tellege ber Sig Labrutze som er en Mand der ansporen tager seg af denne sag, da jeg ikke duer dertil
jeg har mede udsegenle glæde erfaret ved Hr Dr. Schonberg at Deres Nadege Frue befender seg beder og [beder] underda[ni]gst [at] min helsen aflagt fra

Deres

Generel kommentar

Laura Zoëga og Jean-Auguste-Dominique Ingres blev forlovede omkring 1812, men forlovelsen snart efter ophævet. Giftermålet vakte tilsyneladende modstand fra Ingres’ forældre, hvilket fremgår af det afskedsbrev, som Ingres sendte til Laura Zoëga (trykt i Rostrup, op. cit.). I 1813 blev Ingres i stedet gift med Madeleine Chapelle (1782-1849), jf. Rostrup, op. cit.

Arkivplacering
m28, nr. 107
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Dyveke Helsted og Lisbet Balslev Jørgensen: Ingres i Rom, tegninger fra Musée Ingres i Montauban, Thorvaldsens Museum 1967, p. 28 (gengivet i en noget afvigende afskrift).
  • Haavard Rostrup: ‘Ingres et la fille de Zoëga’, in: Gazette des Beaux-Arts, Février 1969, p. 120-121 (delvist gengivet i fransk oversættelse).
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Casa Buti · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Anna Maria Buti · Jean-Auguste-Dominique Ingres · Carlo Labruzzi · Jacqueline Schubart · Albrecht Schønberg · Laura Zoëga
Sidst opdateret 12.11.2015 Print