Ca. 1812

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Anbefalingsskrivelsen må være forfattet kort før parrets forlovelse omkring 1812, jf. Rostrup, op. cit.

Resumé

Thorvaldsen lægger et godt ord ind for Laura Zoëgas forlovelse med Jean-Auguste-Dominique Ingres overfor værge Herman Schubart og plejefar Carlo Labruzzi.

Dokument

Deres Exellen vil see af medfølgende BrevI at Mons.II EngerIII forlanger SigIV Laura ZoegaV til EgteflæVI[.]
Desse torVII har en tiid lang giorde Amor med hedandenVIII paa en honet mode saa vit ieg ved og der ved forvoldt endel udaardenIX i Siga BudesX HuusXI, og medtXII de i denne store uaardern har Mr Enger erklæret at have gode af Hensigter med Sig Zoega, hverken jeg sagete have om det er kun for at give det en ColørXIII eller ikke ved jeg ja ej.
I mellertiid kunde dette MarejasXIV gaa for seg saa var det en stor Lykke for hende da det er en god person og en af de dueligst franske Historemallere, men jeg Bange for at de to aarXV vel vere forlenge og dersom det ved en understøtselseXVI kunde forkordesXVII
Deres [Excellence] er saa gud og svare HamXVIII og tellege berXIX Sig LabrutzeXX som er en Mand der ansporen tager seg af denne sag, da jeg ikke duer dertil
jeg har mede udsegenleXXI glæde erfaret ved Hr Dr. SchonbergXXII at Deres Nadege FrueXXIII befender seg bederXXIV og [beder] underda[ni]gst [at] min helsen aflagt fra

Deres

Oversættelse af dokument

Your Excellency will see from the enclosed letter that Monsieur Ingres asks for Laura Zoëga as his wife[.]
For some time these two have been amorous in an honourable way as far as I know and by this have given rise to some confusion in Signora Buti’s house, and amidst the this great confusion Monsieur Ingres has declared to have honourable intentions as regards signorina Zoëga I have neither [sagete] if it is only to give it some zest or not know I do not.
But if this marriage could take place it would be a great blessing for her as he is a good person and one of the most capable French historical painters, however, I am afraid that the two years will be too long and if it by some support could be shortened
Your [Excellency] will be as kind as to answer him and also ask Signor Labruzzi who is a person who encouraged will attend to this case, as I myself am not good at this.
With inexpressible joy I have learnt from Dr Schonberg that your gracious wife is feeling better and I most humbly ask that my compliments are given to her from

Yours,


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Laura Zoëga og Jean-Auguste-Dominique Ingres blev forlovede omkring 1812, men forlovelsen snart efter ophævet. Giftermålet vakte tilsyneladende modstand fra Ingres’ forældre, hvilket fremgår af det afskedsbrev, som Ingres sendte til Laura Zoëga (trykt i Rostrup, op. cit.). I 1813 blev Ingres i stedet gift med Madeleine Chapelle (1782-1849), jf. Rostrup, op. cit.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 107

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dette brev fra Jean-Auguste-Dominique Ingres til Herman Schubart er endnu uidentificeret.

 2. Dvs. monsieur.

 3. Den franske maler Jean-Auguste-Dominique Ingres.

 4. Dvs. signorina.

 5. Den italienske Laura Zoëga, datter af Maria og Georg Zoëga, der på dette tidspunkt begge var døde.

 6. Dvs. ægtefælle.

 7. Dvs. disse to.

 8. Dvs. hinanden.

 9. Dvs. uorden.

 10. Den italienske pensionatsværtinde Anna Maria Buti.

 11. Dvs. Casa Buti, hvor også Thorvaldsen boede.

 12. Dvs. midt.

 13. Nok i betydningen “at sætte kulør på”, “pynte på”, “oplive (sin fremstilling)”, “overdrive” eller “give en tendentiøs fremstilling af”, jf. Ordbog over det danske Sprog, kulør, 4.4.

 14. Dvs. det franske ord marriage, bryllup.

 15. Antageligt forlovelsestiden, der skulle vare i to år.

 16. Dvs. ved Herman Schubarts accept.

 17. Det vides ikke, hvorfor de to års forlovelsestid var “for længe” og skulle “forkortes”.

 18. Dvs. Ingres.

 19. Dvs. tillige bede.

 20. Den italienske maler og kobberstikker Carlo Labruzzi.

 21. Dvs. med usigelig.

 22. Den danske læge Albrecht Schønberg.

 23. Den hollandske baronesse Jacqueline Schubart.

 24. Dvs. bedre.

Sidst opdateret 12.11.2015