The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8267 of 10246
Sender Date Recipient
Pauline Horneman [+]

Sender’s Location

Liverpool

After february 1840 [+]

Dating based on

Eftersom hun nævner Thorvaldsens Museum må brevet skulle dateres efter beslutningen om, at huset skulle bygges, dvs. tidligst 13.11.1839. Men at brevets datering kan skubbes yderligere til efter 1840 hænger sammen med, at hun skriver fra Liverpool, og folketællingen fra 1840 placerer hende på Christian Hornemans adresse på Kunstakademiet, jf. hendes biografi.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Her Conferentraad Thorvaldsen.

Abstract

Pauline expresses her vexation that she did not manage to see Thorvaldsen before she left for England. Therefore she misses a greeting from him in her album and asks him to send her one. She has heard that her father has visited Thorvaldsen, which she finds hard to believe. In conclusion, she tells Thorvaldsen that he is very popular in England.

See Original

Liverpool

Min kjære Conferenstraad!

Det gjorde mig inderlig ondt at jeg ei fik Leilighed til at see Dem førend jeg reiste, Jeg gik glip af det længe mig lovede Blad til min Stambog af Deres egen Haand, vil De ikke nu skrive mig et Par Linier som kunde blive indeslutted i min Veninde Frue Holms Brev, De vil gjøre mig en u[e]ndelig stor Glæde – Jeg har hørt at min Papa har besøgt Dem, jeg hørte ofte tale derom af ham selv, men kunde ikke tænke mig det skulde komme til Udførelse
Jeg haaber disse Linier maa træffe Dem rask, Engelænderne taler meget om Dem, man ønsker De vilde gjøre England et Besøg, men jeg siger til mine Omgivende her, at De er bange at blive dræbt af bare Kjærlighed og Høflighed, da man vilde kappes om at vise Dem Ære, Deres Bekjendskab er nok meget stort i England – Nu Farvel! tænk imellem med Godhed paa Deres gamle Veninde den lille Line –

[tegning] Pauline

Jeg sender Dem her et veltruffet Portræt af mig selv, som jeg haaber vil blive op[b]evaret i Deres Museum, da jeg i Grunden er en mærkelig Person

General Comment

På brevets udskriftsside har Pauline Horneman tegnet en enkel stregtegning af sig selv med perlekæde, stribet kjole, blomster i hånden og sløjfe i håret. Herunder skriver hun, som det fremgår af ovenstående, den let ironiske tekst: “Jeg sender Dem her et veltruffet Portræt af mig selv, som jeg haaber vil blive op[b]evaret i Deres Museum, da jeg i Grunden er en mærkelig Person”.

Archival Reference
m26 I, nr. 77
Subjects
Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Residences
Persons
Christian Horneman
Last updated 22.02.2016 Print