After february 1840

Sender

Pauline Horneman

Sender’s Location

Liverpool

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Her Conferentraad Thorvaldsen.

Dating based on

Eftersom hun nævner Thorvaldsens Museum må brevet skulle dateres efter beslutningen om, at huset skulle bygges, dvs. tidligst 13.11.1839. Men at brevets datering kan skubbes yderligere til efter 1840 hænger sammen med, at hun skriver fra Liverpool, og folketællingen fra 1840 placerer hende på Christian Hornemans adresse på Kunstakademiet, jf. hendes biografi.

Abstract

Pauline expresses her vexation that she did not manage to see Thorvaldsen before she left for England. Therefore she misses a greeting from him in her album and asks him to send her one. She has heard that her father has visited Thorvaldsen, which she finds hard to believe. In conclusion, she tells Thorvaldsen that he is very popular in England.

Document

Liverpool

Min kjære Conferenstraad!

Det gjorde mig inderlig ondt at jeg ei fik Leilighed til at see Dem førend jeg reisteI, Jeg gik glip af det længe mig lovede Blad til min StambogII af Deres egen Haand, vil De ikke nu skrive mig et Par Linier som kunde blive indeslutted i min Veninde Frue HolmsIII Brev, De vil gjøre mig en u[e]ndelig stor Glæde – Jeg har hørt at min PapaIV har besøgt Dem, jeg hørte ofte tale derom af ham selv, men kunde ikke tænke mig det skulde komme til UdførelseV
Jeg haaber disse Linier maa træffe Dem rask, Engelænderne taler meget om Dem, man ønsker De vilde gjøre England et Besøg, men jeg siger til mine Omgivende her, at De er bange at blive dræbt af bare Kjærlighed og Høflighed, da man vilde kappes om at vise Dem Ære, Deres Bekjendskab er nok meget stort i England – Nu Farvel! tænk imellem med Godhed paa Deres gamle Veninde den lille Line –

[tegningVI] Pauline

Jeg sender Dem her et veltruffet PortrætVII af mig selv, som jeg haaber vil blive op[b]evaret i Deres Museum, da jeg i Grunden er en mærkeligVIII Person

General Comment

På brevets udskriftsside har Pauline Horneman tegnet en enkel stregtegning af sig selv med perlekæde, stribet kjole, blomster i hånden og sløjfe i håret. Herunder skriver hun, som det fremgår af ovenstående, den let ironiske tekst: “Jeg sender Dem her et veltruffet Portræt af mig selv, som jeg haaber vil blive op[b]evaret i Deres Museum, da jeg i Grunden er en mærkelig Person”.

Archival Reference

m26 I, nr. 77

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Som det fremgår af brevhovedet, befinder hun sig i Liverpool. Da oplysningerne om Pauline Hornemans liv er meget sparsomme, nærmest fraværende, er det p.t. ikke muligt at forklare Englands-opholdet, omend et giftermål er en mulighed. Dette ville endvidere forklare, hvorfor hun forsvinder ud af historiebøgerne.

  2. En personlig bog, som ens venner kunne skrive små hilsner, digte eller tegninger i. De var meget udbredt i 1800-tallet, se referenceartiklen Thorvaldsens stambog.

  3. Det vides p.t. ikke hvem veninden er, men hun nævnes også i et andet brev, hvis udskrift lyder “Hrr Conferentsraad / Thorvaldsen / ved Frue Holms Godhed.”

  4. Hendes far og Thorvaldsens ven, maleren Christian Horneman.

  5. Sine sidste leveår tilbragte hendes far Christian Horneman i sin bolig på Charlottenborg, jf. referenceartiklen om Kunstakademiets boliger. Han var på dette tidspunkt lammet i benene, jf. brev af 4.5.1829 fra Horneman til Thorvaldsen. Paulines kommentar giver i denne sammenhæng mening, da han derfor ville have haft svært ved at besøge Thorvaldsen.

  6. Se hertil den generelle kommentar.

  7. I brev sendt efter 1842 bad Pauline Thorvaldsen om at sende hende nogle tegninger. Måske gengælder hun her tjenesten.

  8. Dvs. bemærkelsesværdig, jf. definitionen af “mærkelig” i Ordbog over det danske Sprog, betydning 2.

Last updated 22.02.2016