No. 8330 of 10318
Sender Date Recipient
Anton Melbye [+]

Sender’s Location

København

Presumably 1840, before March 1841 [+]

Dating based on

Kvitteringen er udateret, men eftersom maleriet er dateret 1840, og det på Charlottenborgudstillingen i 1841 var udstillet som tilhørende Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit., må det være købt senest i marts 1841.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Melbye’s receipt for the painting En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264.

See Original

At Hr Conferentsraad Thorvaldsen har af mig kjøbt et Malerie der forestiller nogle Skibe i en stiv Kuling, og derfor modtaget 70r: bevidnes herved

A Melbye.

General Comment

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Maleriet blev i 1841 udstillet på Charlottenborgudstillingen med angivelse af, at det var ejet af Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Archival Reference
gmI, nr. 54
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 63, nr. 264.
Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 24.03.2023 Print