No. 8330 af 10318
Afsender Dato Modtager
Anton Melbye [+]

Afsendersted

København

Antagelig 1840, senest marts 1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er udateret, men eftersom maleriet er dateret 1840, og det på Charlottenborgudstillingen i 1841 var udstillet som tilhørende Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit., må det være købt senest i marts 1841.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Melbye kvitterer for at have modtaget betaling for maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264.

Se original

At Hr Conferentsraad Thorvaldsen har af mig kjøbt et Malerie der forestiller nogle Skibe i en stiv Kuling, og derfor modtaget 70r: bevidnes herved

A Melbye.

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Maleriet blev i 1841 udstillet på Charlottenborgudstillingen med angivelse af, at det var ejet af Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering
gmI, nr. 54
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 63, nr. 264.
Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print