Antagelig 1840, senest marts 1841

Afsender

Anton Melbye

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er udateret, men eftersom maleriet er dateret 1840, og det på Charlottenborgudstillingen i 1841 var udstillet som tilhørende Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit., må det være købt senest i marts 1841.

Resumé

Melbye kvitterer for at have modtaget betaling for maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264.

Dokument

At Hr ConferentsraadI Thorvaldsen har af mig kjøbt et Malerie der forestiller nogle Skibe i en stiv KulingII, og derfor modtaget 70r:III bevidnes herved

A Melbye.

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, B264, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.


Maleriet blev i 1841 udstillet på Charlottenborgudstillingen med angivelse af, at det var ejet af Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering

gmI, nr. 54

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B264 En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, 1840, inv.nr. B264

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. maleriet En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B264.

  3. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Sidst opdateret 24.03.2023