The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8266 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

København

Early 1840 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Majestæt er saa naadig at ønske, at jeg maatte yttre min Mening angaaende Reversen til den Skuepenge, som Hr Krohn er bestemt til at gravere i Anledning af Drs Majestæts Thronbestigelse. Jeg har nøie overveiet Sagen og maa tilstaae, at jeg ikke kan være af den Mmening, til hvilken min naadigste Herre selv synes at holde: at en knælende Personification af Danmark vilde være passende. Bemærkningen af Nogle af Akademiets medlemmer: at Personificationen af Lande eller Stæder neppe forekommer paa antike ( Helleniske og romerske ) Skuepenge eller andre Monumenter i knælende Stilling uden med Hentydning paa en ydmyget, nedtrykt Tilstand, er upaatvivleligen sand. Men dette Savn af et antikt Antècèdent er ikke Grunden hvorfor jeg, paa et christeligt Monument, vilde excipere imod en knælende Figur; min Grund er, at en knælende Figur, omgiven af Danmarks Symboler, meget vanskeligen vilde udfylde Medaillens Area paa en skiøn og harmonisk Maade. En staaende, en fače stillet, quindelig Figur med opløftet eller opadskuende Aasyn og med udbredte, ikke for høit opløftede Arme, synes mig baade mere monu-mental og fuldkommen at udrykke Omskriften: Gud velsigne Kongen! Som Helst hvis Kunstneren kan give Ansigtet et Udtryk og udføre drapperingen skiønt. Det forekommer mig, at der er noget i den hellige Cecilia’s Figur af Rafael, som kan benyttes.

Brøndsted

for Udskriftens Rigtighed indestaar
JThiele

General Comment

Brevet er en afskrift. Det er afskrevet af Thorvaldsens første biograf, Just Mathias Thiele.

Archival Reference
m23 1840, nr. 5
Subjects
Christian 8.'s Coronation Medal 1840 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Works
Last updated 08.04.2015 Print