The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 540 of 10246
Sender Date Recipient
Henrik Vilhelm Lundbye [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram med utydelige initialer.

8.5.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mons.r Thorvaldsen, / Professeur ordinaire de l’ Academie / des beaux arts à Copenhague, / et Professeure honoraire des Aca- / demie de Florence et Rome. / Strada felice No 50, à / Rome.

Tilskrift: Til / Hr. Prof. Thorvaldsen.

Abstract

Lundbye informerer om sin ankomst til Pisa. Han fortæller, hvilke fælles venner han har mødt. Baronesse Jacqueline Schubart har været alvorligt syg, men er i bedring. Diplomaten Christian Stub er død. Han hilser fra fælles venner og beder Thorvaldsen huske at skrive til baron Schubart.

See Original

Livorno, d. 8de Maj 1806

Blot et par Ord vil jeg skrive for at lade dig vide, kjære Ven, at jeg efter en ubehagelig og langvarig Rejse kom hertil i Søndagsaftes.

Da jeg kom til Pisa traf jeg Mitchell, Marassi og adskillige danske Venner, hvilke sidste tilligemed Janino Wulffen imorgen forlade Livorno for at rejse til Rom. Jeg fandt ogsaa megen Forvirring og Sorg i Schubarts Huus, thi Kammerherreinden laae saa godt som for Døden; nu er det i Bedring med hende. Det gjorde mig inderlig ondt for den gode Schubart.

Jeg har en anden meget smertelig Nyehed at berette dig. Vor fortreffelige Stub er ikke meer. Han er død, om jeg husker ret, den 11te Marts om Morgenen Kl. 6. Ogsaa denne Efterretning fik jeg i Pisa. Der er lutter mørke Skyer paa min Horizont, og min Sindsstemning er meget slet. Dog, hvortil nytter det at besvære Andre med sine Klager?

Det er sandt! De Danske, som gaae til Rom, ere: Consul Meldal, Kammerjunker og Søelieutenant Bielke, von Raben, som du formodentlig kjender, da han før har været i Rom, og Baron Reedtz Tott.

Dronningen af Etrurien tilligemed hendes Søn, Kongen, ere her endnu. Hun gaaer herfra til Florents, og ikke, som man troer i Rom, til Spanien.

Hils Humboldt, Wahl, din Vert og Vertinde, Høyer og alle andre gode Venner, som maatte bryde sig noget om en Hilsen fra mig.

Lad mig snart høre noget fra dig!

Gode Venner bede hilse dig og ønske du maae befinde dig vel, men Ingen ivrigere end

Din trofast hengivne
H.V. Lundbye

Glem ikke, kjære Ven, at
skrive Baron Schubart til!
Baronessen
er
nu uden Fare og
begynder at være oppe.
Lev vel!

Nær havde jeg glemt det! Danmark er ikke indviklet i nærværende Krig, og bliver det sandsynligviis ikke. Man er i den fuldkomneste Sikkerhed i Khvn. Kjøbmændene sende store Ladninger til Middelhavet.
A rivederlo!

Archival Reference
m2 1806, nr. 9
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 57.
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · French Revolutionary and Napoleonic Wars
Persons
Johan Christian August Bielke · Anna Maria Buti · Camillo Buti · Wilhelm von Humboldt · C.F. Høyer · Johan Christian Meldal · Otto Reedtz-Thott · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Christian Stub · Johan Georg Wahl
Last updated 25.08.2019 Print