The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3864 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Conrad de Falsen [+]

Sender’s Location

København

15.12.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Falsen confirms delivery of two reliefs from Thorvaldsen. He is dissatisfied that one is small and circular while the other is large and square as he has found no architect able to unite them in one monument. Therefore, he will use only one of the reliefs and asks what to do with the other.

See Original

Kiøb. d. 15 Dec. 1825.
Undskyld, gode Thorwaldsen, at jeg først nu anmælder Modtagelsen af Deres 2de. Basreliefs – til min salig Kones Monument.
Det smerter mig meget at maatte mælde Dem at ieg af disse 2de. Stk umuligt kan faae eet Heelt – da det ene som forestiller Natten er stort og rundt og det andet som forestiller Geniusen, er lille og fiirkantet. – Jeg har forgieves consulteret alle Architecter her om Muligheden til deraf at giøre et Monument, til den Plads det skal staae paa, og efter Tegning vi vare enige om, og som De havde lovet mig udført under mit Ophold i Rom.
Der bliver mig saaledes indtet tilovers uden at Lade et Monument her forfærdige med en af Deres Bareliefs, og at bedække de øvrige 3 Sider med glatte Steene – Dette agter ieg da ogsaa til Foraaret at lade giøre, og vælger hertil Deres Genius – Den anden Bareliefs, som ieg ikke kan bruge, venter ieg Deres nærmere Bestemmelse om.
Ved Adler sender ieg Dem disse Linier – Vi tale ofte om Dem hos den gode Prinds og ønske Dem iblandt os.
Jeg har i dette Efteraar giftet mig igien med Frøken Rosenkrantz, som De flere Gange har seet i Statsministerens Huus. Hun hilse Dem med mig kierligst.

Med Højagtelse og Hengivenhed Deres
Falsen.

Jeg har været nogen Tid fraværende, derfor modtager De saa seent disse Linier.

Archival Reference
m10 1825, nr. 113
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Falsen's Commission · Lost Works by Thorvaldsen · Reliefs, Allegories
Persons
Christian 8. · Niels Rosenkrantz
Works
Last updated 10.05.2011 Print