Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3864 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Conrad de Falsen [+]

Afsendersted

København

15.12.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Falsen bekræfter modtagelsen af to basrelieffer fra Thorvaldsen. Han er utilfreds med at et er lille og rundt mens et andet er stort og firkantet, da han ikke har kunnet få nogen til at forene dem i et monument. Han vil derfor kun bruge et af reliefferne og beder om anvisninger for, hvad han skal gøre med det relief, han ikke ønsker at anvende.

Se original

Kiøb. d. 15 Dec. 1825.
Undskyld, gode Thorwaldsen, at jeg først nu anmælder Modtagelsen af Deres 2de. Basreliefs – til min salig Kones Monument.
Det smerter mig meget at maatte mælde Dem at ieg af disse 2de. Stk umuligt kan faae eet Heelt – da det ene som forestiller Natten er stort og rundt og det andet som forestiller Geniusen, er lille og fiirkantet. – Jeg har forgieves consulteret alle Architecter her om Muligheden til deraf at giøre et Monument, til den Plads det skal staae paa, og efter Tegning vi vare enige om, og som De havde lovet mig udført under mit Ophold i Rom.
Der bliver mig saaledes indtet tilovers uden at Lade et Monument her forfærdige med en af Deres Bareliefs, og at bedække de øvrige 3 Sider med glatte Steene – Dette agter ieg da ogsaa til Foraaret at lade giøre, og vælger hertil Deres Genius – Den anden Bareliefs, som ieg ikke kan bruge, venter ieg Deres nærmere Bestemmelse om.
Ved Adler sender ieg Dem disse Linier – Vi tale ofte om Dem hos den gode Prinds og ønske Dem iblandt os.
Jeg har i dette Efteraar giftet mig igien med Frøken Rosenkrantz, som De flere Gange har seet i Statsministerens Huus. Hun hilse Dem med mig kierligst.

Med Højagtelse og Hengivenhed Deres
Falsen.

Jeg har været nogen Tid fraværende, derfor modtager De saa seent disse Linier.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 113
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Falsens bestilling · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Relieffer, allegorier
Personer
Christian 8. · Niels Rosenkrantz
Værker
Sidst opdateret 10.05.2011 Print