The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9427 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Dalhoff [+]

Sender’s Location

København

28.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt for payment of clay, iron, and iron bands delivered in March, April, and May 1843 for the execution of the colossal statues for Christiansborg.

See Original

S:T: Hr. Conferentzraad Thorvaldsen

1843

Leveret til de store Statyer til Christiansborg Slot

Marts d 27
April d 3
d 4
d 15
d 28
” ”
Mai d 11
 
” ”
” d 31
98½ [lispund] Leer à 12 ß
137 [lispund] dito à 12 ß
220 [lispund] dito à 12 ß
48 [lispund] 14 [pund] Jern med Arbeidsløn à 16 ß
2 [lispund] glødet Jernbaand à 20 ß pr [pund]
106 [lispund] Leer à 12 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken Herbst har været benyttet er malet og atter brugt her à 12 ß
42 [lispund] nyt Leer er malet derimellem og forbrugt à 12 ß
Den tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
Tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 12 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 12 ß
derved ialt kjørt 15 smaa Læs à 2 ß
 
Kjøbenhavn d. 28 Novbr. 1843.
12 Rb 1 [mark] 14 ß
17 – – 12 –
27 – 3 – ––
130 – 2 – ––
6 – 4 – ––
13 – 1– 8 –
 
21 – 1– 8 –
5 – 1– 8 –
2 –– –– ––
22 – 3 – ––
7 – 3 – ––
5 –– –– ––
Summa 270 Rbd 4 [mark]
som er betalt
J. Dalhoff.
General Comment

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 20.2.1844. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Archival Reference
gmIV, nr. 79
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Subjects
Commission for Christiansborg · Weights and Measures · Monetary Units · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials
Persons
Adelgunde Vogt
Works
Last updated 19.08.2014 Print