The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9428 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. 29.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 29.11.1843:]

[…]

Tilsk. Storfyrstinde Alexandra, sendt Hende Bisquit Basrelief efter Thorvaldsen. Tilsk. Grev Blome mine Bemærkninger ved Ægtepagterne i Contre Projeet.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 388.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print