28.11.1843

Sender

Jørgen Dalhoff

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Receipt for payment of clay, iron, and iron bands delivered in March, April, and May 1843 for the execution of the colossal statues for Christiansborg.

Document

S:T:I Hr. Conferentzraad Thorvaldsen

1843

Leveret til de store Statyer til Christiansborg SlotII

Marts d 27
April d 3
d 4
d 15
d 28
” ”
Mai d 11
 
” ”
” d 31
98½ [lispundIII] Leer à 12 ßIV
137 [lispund] dito à 12 ß
220 [lispund] dito à 12 ß
48 [lispund] 14 [pund] Jern med Arbeidsløn à 16 ß
2 [lispund] glødet Jernbaand à 20 ß pr [pund]
106 [lispund] Leer à 12 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken HerbstV har været benyttet er malet og atter brugt her à 12 ß
42 [lispund] nyt Leer er malet derimellem og forbrugt à 12 ß
Den tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
Tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 12 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 12 ß
derved ialt kjørt 15 smaa Læs à 2 ß
 
Kjøbenhavn d. 28 Novbr. 1843.
12 Rb 1 [mark] 14 ß
17 – – 12 –
27 – 3 – ––
130 – 2 – ––
6 – 4 – ––
13 – 1– 8 –
 
21 – 1– 8 –
5 – 1– 8 –
2 –– –– ––
22 – 3 – ––
7 – 3 – ––
5 –– –– ––
Summa 270 RbdVI 4 [mark]
som er betalt
J. Dalhoff.

General Comment

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 20.2.1844. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Archival Reference

gmIV, nr. 79

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Subjects

Persons

Works

A14 Herkules, august 1843 - november 1843, inv.nr. A14
A16 Herkules, 1839, inv.nr. A16
A15 Herkules, 1843, inv.nr. A15
A17 Minerva, 1843, inv.nr. A17
A18 Minerva, 1839, inv.nr. A18
A19 Nemesis, 1843, inv.nr. A19
A20 Æskulap, 1843, inv.nr. A20
A21 Æskulap, 1839, inv.nr. A21

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. de fire kolossalstatuer til “det andet Christiansborg”, tegnet af C.F. Hansen. Thorvaldsen udførte skitser til dem alle: Herkules, jf. A15, A16, Minerva, jf. A17, A18, Nemesis, jf. A19 og Æskulap, jf. A20, A21, men nåede kun at fuldføre Herkules, jf. A14, inden sin død; de øvrige blev fuldført af H.W. Bissen. Statuerne blev placeret symmetrisk i nicher i bygningens front. Efter Christiansborgs brand i 1884 blev de flyttet til deres nuværende placering i Prins Jørgens Gård.

  3. Et lispund er en gammel vægtenhed, der svarer til 8 kg, som det fremgår af Ordbog over det Danske Sprog.

  4. Gammelt dansk mønttegn for skilling.

  5. Dvs. den danske billedhugger Adelgunde Vogt, f. Herbst, der arbejdede i Thorvaldsens atelier i årene 1840-1844.

  6. Dvs. rigsbankdaler, se også referenceartiklen Møntenheder.

Last updated 19.08.2014