No. 9492 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen Dalhoff [+]

Afsendersted

København

28.11.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kvittering for betaling af ler, jern og jernbånd leveret marts, april og maj 1843 til udarbejdelsen af kolossalstatuerne til Christiansborg.

Se original

S:T: Hr. Conferentzraad Thorvaldsen

1843

Leveret til de store Statyer til Christiansborg Slot

Marts d 27
April d 3
d 4
d 15
d 28
” ”
Mai d 11
 
” ”
” d 31
98½ [lispund] Leer à 12 ß
137 [lispund] dito à 12 ß
220 [lispund] dito à 12 ß
48 [lispund] 14 [pund] Jern med Arbeidsløn à 16 ß
2 [lispund] glødet Jernbaand à 20 ß pr [pund]
106 [lispund] Leer à 12 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken Herbst har været benyttet er malet og atter brugt her à 12 ß
42 [lispund] nyt Leer er malet derimellem og forbrugt à 12 ß
Den tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
Tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 12 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 12 ß
derved ialt kjørt 15 smaa Læs à 2 ß
 
Kjøbenhavn d. 28 Novbr. 1843.
12 Rb 1 [mark] 14 ß
17 – – 12 –
27 – 3 – ––
130 – 2 – ––
6 – 4 – ––
13 – 1– 8 –
 
21 – 1– 8 –
5 – 1– 8 –
2 –– –– ––
22 – 3 – ––
7 – 3 – ––
5 –– –– ––
Summa 270 Rbd 4 [mark]
som er betalt
J. Dalhoff.
Generel kommentar

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 20.2.1844. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Arkivplacering
gmIV, nr. 79
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Mål og vægt · Møntenheder · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer
Personer
Adelgunde Vogt
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print