No. 9547 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen Dalhoff [+]

Afsendersted

København

20.2.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kvittering for betaling af ler, jern og jernbånd leveret marts, april og maj 1843 til udarbejdelsen af kolossalstatuerne til Christiansborg.

Se original

Høivelbaarne Hr. Conferentzraad Thorvaldsen
Leveret til de store Statyer til Christiansborg Slot.

1843
Marts d 27.
April d 3.
d. 4.
d. 15.
 
d. 28.
 
Mai d. 11
 
 
d. 31

98½ [lispund] Leer à 8 ß
137 [lispund] dito à 8 ß
220 [lispund] dito à 8 ß
31 [lispund] 10 [pund] Jern fra Tvermoes med Arbeidsløn
17 [lispund] 4 [pund] dito af eget Jern med dito à 16 ß
2 [lispund] Jernbaand à 20 ß pr. [pund]
106 [lispund] Leer à 8 ß
170 [lispund] Leer som tidligere af Frøken Herbst har været benyttet er malet om og atter brugt her à 8 ß
42 [lispund] er malet derimellem og henbragt à 8 ß
det tidligere leverte Leer kjørt hjem og malet om
derved ialt kjørt 15 smaa Læds
og tillagt 180 [lispund] nyt Leer à 8 ß
60 [lispund] nyt Leer leveret à 8 ß
 
Kjøbenhavn d 20 Febr. 1844.

8Rbd 1 [mark] 4 ß
11 – 2 – 8 –
18 – 2 – . –
 
130 – 2 – . –
6 – 4 – . –
8 – 5 – . –
 
14 – 1 – . –
3 – 3 – . –
2 – . – . –
5 – . – . –
15 – . – . –
5 – . – . –
Summa 228 Rbd 2 [mark] 12ß
 
J Dalhoff.
betalt hvorfor
qviteres
J. Dalhoff.
Generel kommentar

Denne kvittering svarer mht. datoer og kvanti fuldstændig til kvitteringen fra 28.11.1843. Dog er prisen for leret pr. lispund forskellig på de to kvitteringer. Hvorfor der findes to kvitteringer på betaling af det, der antagelig er den samme leverance, er p.t. ikke opklaret.

Arkivplacering
gmIV, nr. 80
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Mål og vægt · Møntenheder · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer
Personer
Adelgunde Vogt
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print