The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1584 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

15.11.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Værkstedsregnskab for 2. uge i november 1816.

See Original
Vergè 2 torna
Monti 2 torna
castelani 2 torna
castelli 1=40
moglia 2=60 torna
          10 00
Scarpelino g[i]or[nat]e 3
comodatura della squadra
feraro Bitta
feraro vicenzo avanzo
Ore di vergè
Ore di monti
Ore di castelani
Travicelli per la pergola
carbone
g[i]ardiniere a conto
1=60
1=60
1=60
 
3=40
 
1=80
  =20
1=
  =98
  =60
  =60
  =60
  =70
  =06
  =50
––––
15=24


[Skrevet med Thorvaldsens egen hånd:]

15 9.bre 1816

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference
gmII, nr. 1,2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Atrium in Rome · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Workshop Accounts
Persons
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print