The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8372 of 10248
Sender Date Recipient
Wilhelm Marstrand [+]

Sender’s Location

Rom

20.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[…] Om Thorvaldsen skulde komme hertil igien? eller længes han maaske efter Rolighed og en huuslig Stilling og bliver; men det er netop det Samme vi savne, det vil sige: ikke Roen men Huset og deri dygtig Uro og “Wirtschaft” thi det er min Anskuelse, at fra Hiemmets Indre skal Mandens Virksomhed udstrømme til det Ydre. Huset er et Billede paa Staten; hvem der er en dygtig Mand i sit Huus er allerede derved en dygtig Borger i Staten – i Livets Smaating læres det Store at kiendes. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 45.

Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.06.2017 Print