Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8371 af 10246
Afsender Dato Modtager
Wilhelm Marstrand [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[…] Om Thorvaldsen skulde komme hertil igien? eller længes han maaske efter Rolighed og en huuslig Stilling og bliver; men det er netop det Samme vi savne, det vil sige: ikke Roen men Huset og deri dygtig Uro og “Wirtschaft” thi det er min Anskuelse, at fra Hiemmets Indre skal Mandens Virksomhed udstrømme til det Ydre. Huset er et Billede paa Staten; hvem der er en dygtig Mand i sit Huus er allerede derved en dygtig Borger i Staten – i Livets Smaating læres det Store at kiendes. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 45.

Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 20.06.2017 Print