20.3.1840

Sender

Wilhelm Marstrand

Sender’s Location

Rom

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

[…] Om Thorvaldsen skulde komme hertil igien? eller længes han maaske efter Rolighed og en huuslig Stilling og bliver; men det er netop det Samme vi savne, det vil sige: ikke Roen men Huset og deri dygtig Uro og “Wirtschaft” thi det er min Anskuelse, at fra Hiemmets Indre skal Mandens Virksomhed udstrømme til det Ydre. Huset er et Billede paa Staten; hvem der er en dygtig Mand i sit Huus er allerede derved en dygtig Borger i Staten – i Livets Smaating læres det Store at kiendes. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 20.06.2017