The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8370 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

19.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Thorvaldsens Ophold paa Nysøe har været saare heldbringende for Kunsten og vil maaskee blive det end mere. Han har udført Skizzen til Christian den Fjerde, der i Mandags blev tagen i Øiesyn af Hs. Majestæt Kongen, hvilken Statue skal støbes i Bronce og forgyldes, men ‒ destoværre! begraves i Roeskilde Capel. Foruden dette og flere andre Arbejder har den uudtømmelige og flittige Mester ogsaa udført Skizzen til et Hautrelief: Christus paa Veien til Golgatha, der skal anbringes i Fruekirkes Alterkuppel. Dette geniale Kunstværk vil upaatvivlelig gjøre gribende Effect i det øde Rum bag den store Christusfigur. Omtrent 60 Figurer i næsten naturlig Størrelse, og saa ophøiet at nogle fremtræde i fuld Rundhed, danne Toget. Her seer man Frelseren med Korset, som Simon hjælper ham at bære; jamrende Qvinder, den fortvivlende Moder, Bødler slæbende med Marterredskaber og trækkende afsted med de tvende Røvere, romerske Krigsfolk; Pilatus, der toer sine Hænder i Uskyldighed, og flereandre Groupper og enkelte Figurer, der danne de herligste Modsætninger og den rigeste Afvexling. Det høieste Rørende og det dybeste Grelle maae paa eengang tiltrække og ryste Beskueren, som nu her ved Kunstnerens Fremstilling ikke behøver megen Phantasie for ret levende at kunne følge Forløseren paa den sidste Smertensvei. ‒ ‒ Det hæderlige Hverv at modellere Arbejdet under Thorvaldsens Tilsyn er overdraget Hr. Borup.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 6te Aarg. Nr. 33.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Den Frisindede 19.3.
Subjects
Nysø
Persons
G. Borup · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 28.02.2017 Print