No. 7648 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

28.8.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Omnes
Abstract

Handelstidenden reports that Thorvaldsen has left Italy on his way back to Copenhagen.

[...]
Fregatten Rota, med Etatsraad Thorvaldsen ombord, er d. 9de dennes med føjelig Vind og i det skjønneste Vejr afsejlet fra Livorno.
[...]

General Comment

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 72, 28.8.1838.

Thiele
Jf. Thiele III, p. 612.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 184.
Subjects
Journey to Denmark, August-September 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.10.2016 Print