No. 7648 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

28.8.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Omnes
Resumé

Handelstidenden rapporterer, at Thorvaldsen er rejst fra Italien på vej til København.

[...]
Fregatten Rota, med Etatsraad Thorvaldsen ombord, er d. 9de dennes med føjelig Vind og i det skjønneste Vejr afsejlet fra Livorno.
[...]

Generel kommentar

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 72, 28.8.1838.

Thiele
Jf. Thiele III, p. 612.
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 184.
Emneord
Rejsen til Danmark, august-september 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.10.2016 Print